Disclamer.

 

 
 De gegevens die u invult bij uw bestelling worden alleen door MoProMusic.nl geregistreerd en zullen niet aan derden worden doorgegeven. De   gegevens worden door ons gebruikt om u te informeren en om een eventuele bestelling te bevestigen.

 Muziek van MoProMusic.nl mag niet zonder toestemming worden gekopieerd en/of onderhands worden geruild of doorverkocht. Wanneer blijkt   dat dit wel het geval is behouden wij het recht u in de toekomst geen bestellingen meer te leveren.

 Prijzen en andere gegevens vermeld op de website en overige uitingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.

 Rechten en plichten 

 Voor alle arrangementen door MoProMusic.nl geleverd (altijd op maat gemaakt), dienen de afdrachten aan rechthebbenden door de orkesten     zelf geregeld te worden. Meestal is dat al geregeld doordat ieder orkest, of diegene die het orkest inhuurt, zelf al een afdracht doet (of heeft         gedaan) aan Buma/Stemra en/of Sena. MoProMusic.nl is geen uitgeverij en heeft ook geen voorraad van arrangementen. Ieder nummer wordt   per orkest apart samengesteld, dus op maat aangeleverd.

 De arrangementen van de bladmuziek op deze site betreffen werken die door het auteursrecht zijn beschermd. Voor gebruik door derden van   deze arrangementen kunnen wij derhalve geen aansprakelijkheid accepteren terzake mogelijk aanspraken door de originele rechthebbenden.

 Voor standaard arrangementen draagt MoProMusic.nl verantwoording voor het verkrijgen van toestemming van de auteursrechthouders.   Toestemming voor het uitvoeren van de werken blijft een zaak voor de opdrachtgever. In de praktijk blijkt het helaas bijzonder lastig om de   auteursrechthouders te vinden, contact op te nemen en toestemming te vragen. In veel gevallen slaagt MoProMusic.nl hier dan ook niet in.   Daarom roept MoProMusic.nl eventuele rechthebbenden die bezwaar hebben tegen het gebruik van hun nummer direct zich te melden   via info@mopromusic.nl. MoProMusic.nl heeft geen intentie om tegen de zin van de auteursgerechtigden activiteiten te ontplooien, te   benadelen  of tekort te doen.  En zal mits bezwaarmaker zich kan legitimeren als de rechthebbende altijd gehoor geven aan de wensen en de   dan te volgen procedures.

 Ter verduidelijking dient nota te worden genomen van het feit dat standaard arrangementen binnen het assortiment van diensten van   MoProMusic.nl hoogst uitzonderlijk zijn.

 Alle arrangementen worden uitsluitend in opdracht geschreven. De rechten blijven bij de oorspronkelijk rechthebbende. Bij geschillen hierop   betrekking hebbende is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk. MoProMusic.nl aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.

 Heeft u nog vragen dan kunt u ons te allen tijde een bericht sturen. Dit doet u naar info@mopromusic.nl.