Disclamer.

 

 
 De gegevens die u invult bij uw bestelling worden alleen door MoProMusic.nl geregistreerd en zullen   niet   aan derden worden doorgegeven. De   gegevens worden door ons gebruikt om u te informeren   en om een   eventuele bestelling te bevestigen.

 Muziek van MoProMusic.nl mag niet zonder toestemming worden gekopieerd en/of onderhands     worden   geruild of doorverkocht. Wanneer blijkt   dat dit wel het geval is behouden wij het recht u in   de toekomst   geen bestellingen meer te leveren.

 Prijzen en andere gegevens vermeld op de website en overige uitingen zijn onder voorbehoud van   wijzigingen en/of fouten.

 Rechten en plichten 

 Voor alle arrangementen door MoProMusic.nl geleverd (altijd op maat gemaakt), dienen de   afdrachten aan   rechthebbenden door de orkesten zelf geregeld te worden. Meestal is dat al   geregeld doordat ieder orkest,   of diegene die het orkest inhuurt, zelf al een afdracht doet (of heeft gedaan) aan Buma/Stemra en/of  Sena.   MoProMusic.nl is geen uitgeverij en heeft ook geen voorraad van arrangementen. Ieder nummer wordt per   orkest apart samengesteld, dus op maat aangeleverd.

 De arrangementen van de bladmuziek op deze site betreffen werken die door het auteursrecht zijn   beschermd. Voor gebruik door derden van  deze arrangementen kan er derhalve geen aansprakelijkheid   accepteren terzake mogelijk aanspraken door de originele rechthebbenden.

 Voor standaard arrangementen draagt MoProMusic.nl verantwoording voor het verkrijgen van toestemming   van de auteursrechthouders.   Toestemming voor het uitvoeren van de werken blijft   een zaak voor de   opdrachtgever. In de praktijk blijkt het helaas bijzonder lastig om de   auteursrechthouders te vinden, contact   op te nemen en toestemming te vragen. In veel gevallen   slaagt MoProMusic.nl hier dan ook niet in.   Daarom   roept MoProMusic.nl eventuele rechthebbenden die bezwaar hebben tegen het gebruik van hun nummer   direct zich te melden   via info@mopromusic.nl. MoProMusic.nl heeft geen intentie om tegen de zin van de   auteursgerechtigden activiteiten te ontplooien, te   benadelen  of tekort te doen.  En zal mits   bezwaarmaker   zich kan legitimeren als de rechthebbende altijd gehoor geven aan de wensen en de   dan te volgen   procedures.

 Ter verduidelijking dient nota te worden genomen van het feit dat standaard arrangementen binnen   het   assortiment van diensten van   MoProMusic.nl hoogst uitzonderlijk zijn.

 Alle arrangementen worden uitsluitend in opdracht geschreven. De rechten blijven bij de   oorspronkelijk r   rechthebbende. Bij geschillen hierop   betrekking hebbende is de opdrachtgever te   allen tijde   verantwoordelijk. MoProMusic.nl aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.

 Heeft u nog vragen dan kunt u ons te allen tijde een bericht sturen. Dit doet u naar info@mopromusic.nl.